Rural and Northen Immigration Pilot

 

Chương trình định cư Rural and Northen Immigration Pilot – RNIP là chương trình nhập cư được xây dựng nhằm thu hút người lao động nước ngoài sinh sống và làm việc. Chương trình bắt đầu nhận hồ sơ từ năm 2019 ở tại 11 khu vực/ cộng đồng thí điểm trên các tỉnh bang, vùng lãnh thổ tại phía Bắc – Canada, RNIP vẫn được kéo dài trong tương lao tại các vùng địa phương thuộc 5 Tỉnh bang: Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Alberta và British Columbia.

 

1. Chương trình này cho phép người lao động quốc tế làm việc và sinh sống tại 11 cộng đồng tham gia chương trình RNIP