Express Entry British Columbia

 

Express Entry British Columbia là hình thức nộp đơn theo hệ thống Express Entry của chính phủ Canada. Những người nộp đơn bằng diện này được ưu tiên tham gia chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP)

1. Các diện được xử lý thông qua Express Entry British Columbia gồm

  • Diện người lao động tay nghề.
  • Diện chuyên gia trong ngành y tế, chăm sóc sức khỏe.
  • Diện sinh viên quốc tế tốt nghiệp.
  • Diện sinh viên quốc tế tốt nghiệp hệ sau đại học.