Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP)

BCPNP là viết tắt của chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia. Theo đó người nhập cư nước ngoài có thể làm việc, sinh sống tại đây nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của tỉnh bang British Columbia.Thông qua chương trình, công dân nước ngoài sở hữu kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn sẽ được nhận Giấy đề cử tỉnh bang British Columbia, tạo cơ hội thường trú thuận lợi ở “Xứ sở lá phong”.

1. Diện người lao động tay nghề

  • Dành cho những ứng viên nhận được thư mời làm việc toàn thời gian trong một ngành nghề đủ điều kiện. Ngoài ra ứng viên cần có vài năm kinh nghiệm trong ngành.
    Diện chuyên gia trong ngành chăm sóc sức khỏe: Dành cho những ứng viên là bác sĩ, điều dưỡng, chuyên gia y tế… đã nhận lời mời làm việc nằm trong nhóm 11 ngành nghề đủ điều kiện ở tỉnh bang British Columbia.

2. Diện sinh viên quốc tế

  • Dành cho những ứng viên đã tốt nghiệp từ một trường đủ điều kiện của Canada.
  • Diện sinh viên quốc tế tốt nghiệp sau đại học: Dành cho ứng viên sở hữu bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên, ứng dụng hoặc sức khỏe. Không yêu cầu có thư mời làm việc.

3. Diện trình độ sơ cấp và bán chuyên nghiệp

  • Diện trình độ sơ cấp và bán chuyên nghiệp: Dành cho ứng viên đang làm ở vị trí sơ cấp hoặc bán chuyên trong các lĩnh vực quy định là du lịch, khách sạn, chế biến thực phẩm hoặc vận tải;
    Ngoài ra cũng áp dụng với nhóm người làm việc trong khu phát triển Đông Bắc của tỉnh bang British Columbia