Atlantic Immigration Program

 

Chương trình định cư Đại Tây Dương (Atlantic Immigration Program- AIP) là một trong những chính sách định cư dẫn đến thường trú cho người lao động nước ngoài có tay nghề và sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ một trường học tại Canada.

Chương trình này khuyến khích các cá nhân có năng lực, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc cống hiến cho nền kinh tế tại khu vực Atlantic, Canada và sẽ cấp thẻ thường trú nhân cho cả gia đình cá nhân đó. Đối với nhà tuyển dụng, chính sách này giúp họ tiếp cận trực tiếp lượng lao động quốc tế dồi dào và chọn được những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho những công việc mà họ chưa thể tuyển dụng tại địa phương.

 

1. Chương trình này cho phép người lao động quốc tế làm việc và sinh sống tại 1 trong 4 tỉnh bang Đại Tây Dương của Canada

 
  • New Brunswick
  • Nova Scotia,
  • Đảo Hoàng tử Edward
  • Newfoundland và Labrador