Alberta Advantage Immigration Program

 

Chương trình lao động đề cử tỉnh bang Albertan (Alberta Advantage Immigration Program – AAIP) là một trong những chính sách định cư kinh tế cho phép người lao động và sinh viên quốc tế thường trú tại bang này nộp đơn xin định cư. Những ứng viên được đề cử phải đáp ứng điều kiện để bù đắp cho sự  thiếu hụt lao động hoặc đầu tư kinh doanh tại Alberta.

 

1. Đối với người lao động nước ngoài ở Alberta, AAIP có 3 chương trình cho phép mọi người được định cư và làm việc tại tỉnh bang này

  • Alberta Opportunity Stream – AOS: Chương trình này giúp người lao động nếu họ có lời mời làm việc toàn thời gian ở Alberta và đã sống và làm việc tại tỉnh bang để đăng ký thường trú nhân Canada.
  • Alberta Express Entry Stream: Chương trình này dành cho các ứng viên đủ điều kiện có thể được mời nộp đơn xin đề cử có hồ sơ trong nhóm Express Entry của liên bang.
  • Rural Renewal Stream: Chương trình này cho phép công dân nước ngoài được sống, làm việc và định cư trong cộng đồng ở vùng nông thôn Alberta nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương và đóng góp vào sự tiến bộ của cộng đồng.